Regeneracja

Układy plastyfikujące regenerujemy metodą napawania ślimaków oraz honowania cylindra. Regeneracja układu wiąże się z powiększeniem średnicy roboczej.

Uszkodzenia i naprawy ślimaków:

Uszkodzenia ślimaków powstają najczęściej na wskutek długotrwałego lub nieodpowiedniego ich użytkowania, objawiają się one:

  • spadkiem wydajności maszyny,
  • brakiem wymaganego ciśnienia,
  • uszkodzeniem wyrobu gotowego (braki tworzywa, niedolewy, niesplastyfikowane tworzywo),
  • smugi na wyrobach końcowych,

uszkodzenia ślimaków powstają w wyniku:

  • stosowania nieodpowiedniego tworzywa do danej geometrii ślimaka,
  • stosowania tworzyw z dużą ilością dodatków typu włókno szklane, piasek (regranulaty),
  • stosowania wysokich temperatur roboczych (pow. 350 st. C),
  • błędów personelu obsługującego maszynę tj. nieuwaga przy zasypywaniu tworzywa (często wpadają elementy stalowe).

Ślimak najczęściej ulega uszkodzeniu poprzez wytarcie na zewnętrznej jego średnicy, ale także zdarzają się uszkodzenia zęba (wyszczerbienia), czy też rdzenia ślimaka. Uszkodzenie ślimaka powyżej 0,3mm od średnicy nominalnej kwalifikuje go do wymiany na nowego lub wykonanie regeneracji, o ile ta jest możliwa. W przypadku ślimaków azotowanych tj. wykonanych z materiałów 38HMJ, 1.8550, 1.8519 regeneracja jak najbardziej jest zalecana.

Uszkodzenia i naprawy cylindrów

Głównym uszkodzeniem cylindra jest jego wytarcie powierzchni na wewnętrznej średnicy roboczej na całej jego długości lub części. Ponadto występują także pęknięcia i inne mechaniczne uszkodzenia cylindrów. Zużycie powyżej 0,3mm kwalifikuje cylinder wtryskarki lub wytłaczarki do regeneracji (i ile ta jest możliwa) lub wymianę na nową część.

Regeneracja cylindra azotowanego polega na jego honowaniu do zaniku rys i powtórnym azotowaniu (ponieważ warstwa azotu wynosi ok. 0,3-0,7mm na stronę i podczas regeneracji ulega całkowitemu wytarciu). W przypadku gdy cylinder jest zużyty tylko w części gdzie pracuje zawór zamykający (w przypadku wtryskarek) istnieje możliwość poprzez częściowe tulejowanie cylindra tuleją azotowaną, hartowaną bądź bimetaliczną na długości nie dłuższej niż 4D (D – średnica wewnętrzna cylindra). Długość ta jest przeważnie długością odpowiadająca ruchowi wzdłużnemu ślimaka podczas wtrysku.

Regeneracja cylindra bimetalowego polega na jego honowaniu do zaniku rys. Cylindra bimetalowego nie poddaje się azotowaniu ponieważ warstwa robocza takie cylindra wynosi ok. 3-5mm na stronę.dy