Układy plastyfikujące

Układy plastyfikujące

Układ plastyfikujący to zespół części maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych w skład którego wchodzą:

W przypadku wtryskarki:

W przypadku wytłaczarki:

Zużycie układu uplastyczniania maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych określone jest jako powstanie zbyt dużych luzów pomiędzy dwoma współpracującymi elementami układu, tj:
ślimakiem i cylindrem wtryskarki lub wytłaczarki tworzyw sztucznych.

Wymiar nominalny nowego ślimaka* tolerowany jest w przedziale od -0,05mm do -0,20mm w zależności od przetwarzanego tworzywa . Zużycie ślimaka powyżej 0,3mm od wymiaru nominalnego kwalifikuje go do wymiany na nowy lub wykonania regeneracji.

Klasa dokładności wykonania otworu cylindra to H7. Zużycie cylindra powyżej 0,5mm od wymiaru nominalnego kwalifikuje go do wymiany na nowy lub wykonania regeneracji.
* Nie dotyczy układów dwuślimakowych

Zużycie układów uplastyczniania ma bardzo duży wpływ na jakość wyrobów z tworzyw sztucznych, objawia się to przede wszystkim:

  • spadkiem wydajności maszyny,
  • brakiem wymaganego ciśnienia w układzie,
  • uszkodzeniami wyrobu gotowego (niedolewy, przypalenia, smugi na wyrobach końcowych, zmatowienia),
  • problemy z utrzymaniem wymaganej grubości wyrobów wytłaczanych (np. folii),
  • obniżeniem właściwości mechanicznych wyrobów.

Przyczyny powstawania zużycia układów uplastyczniania, a co za tym idzie pogorszenia jakości wyrobów z tworzyw sztucznych:

Główną bezpośrednią przyczyną zużycia układów uplastyczniania jest stosowanie recyklatów. Recyklaty to powtórnie przerobione wyroby z tworzyw sztucznych w formie przemiałów, nie zawsze odpowiednio posortowane, zawierające piasek, farbę z nadruków, elementy metalowe itp.

Do pośrednich przyczyn należą:

  • stosowanie tworzyw technicznych typu PA, PC, ABS,
  • stosowanie dodatków do tworzyw (np. włókno szklane, kreda, barwniki, itp),
  • nieprzestrzeganie technologii przetwórstwa danego tworzywa,
  • uszkodzenia układu pomiaru i regulacji temperatury,
  • inne przyczyny spowodowane np. błędem operatora (przedostanie się elementów metalowych typu śrubki, klucze do układu zasypowego).